Fri,06Dec2019

Izdelava orodij za štancanje in priprav


V podjetju imamo tudi dobro opremljeno lastno orodjarno, zato lahko izdelamo najrazličnejša orodja glede na potrebe kupcev.
 
Na podlagi potreb kupcev se aktivno vključimo v fazo razvoja novega izdelka in izdelavo idejnih rešitev. Kupcu nudimo podporo pri izvajanju tehnoloških sprememb na orodjih in izdelkih.

orodje2 orodje1